Éditions Beya

  • Éditions Beya
  • 16 x 23
  • 442 pages
  • ISBN : 978-2-930729-28-2
  • couverture Cousue Souple
  • couleurs : 1
  • parution : Juin 2024

Louis Cattiaux

DE HERVONDEN BOODSCHAP

OF HET UURWERK VAN GODS NACHT EN DAG

Le Message Retrouvé is het meesterwerk van de Franse wijsgeer, alchemist, dichter en schilder Louis Cattiaux (1904-1953).

Wijsheid is even zeldzaam in Tibet als in Parijs, zei Cattiaux. Ze kan nochtans overal bloeien, zonder dat iemand het vermoedt. Een man die lijkt op, maar niet hetzelfde is als zoveel anderen die leven in de grote stad, heeft deze bladzijden geschreven waarvan het aan de lezer is erover te oordelen. Ze zijn niet voor iedereen, hoewel ze bestemd zijn om de ronde te doen onder de mensen van vandaag die, door de oude openbaring te verwaarlozen, zich in diepe onwetendheid hebben laten wegzinken.

Zij voor wie dit boek is geschreven, zullen het wel weten als ze het lezen, want zoals de auteur zegt, het is hun gegeven het ongelofelijke te geloven. Zíj zullen het weten te lezen en te verstaan, zíj behoren tot dezelfde geestelijke familie. Alvorens deze wereld te verlaten, op 16 juli 1953, heeft de auteur het hun nagelaten als een herkenningsteken en een reden tot hoop.